LEHMƏLİ

sif. Lehmə qatışıq, palçıqlı. Lehməli su.
– Çöldən uzanıb gələn köhnə arxın bulanıq, lehməli suyu taxılı basaraq gölməçələnirdi. M.İbrahimov.
Bu Lökbatan bir düzəndi, üstü lehməli; Onu abad etdi azad insanın əli. R.Rza.

LEHMƏQARIN
LEHMƏLİK

Digər lüğətlərdə