LENTƏBƏNZƏR

sif. Şəkilcə lentə oxşayan; lentvari. Lentəbənzər qurdlar.
LENT
LENTLİ

Digər lüğətlərdə