LENTLİ

sif. Lenti olan, lentlə bəzədilmiş, lent tax(ıl)mış. Lentli saç. Lentli qutu.
– Şəkildə lentli, kök, qaragöz bir qız uşağı oturub kitab oxuyurdu. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LENTLİ LENTLİ Şəkildə lentli, kök, qaragöz bir qız uşağı oturub kitab oxuyurdu (Mir Cəlal); BANTLI Başı bantlı balaca qız hörükləri döşündən aşağı sallanmış
LENTƏBƏNZƏR
LENTVARİ

Digər lüğətlərdə