LEQALLAŞMAQ

f. Leqal vəziyyətə keçmək, leqal şəkil almaq, gizli vəziyyətdən açıq vəziyyətə keçmək.
LEQALLAŞMA
LEQALLIQ

Digər lüğətlərdə