LİFƏ

is. Şalvarın, dizliyin, tumanın içərisindən bağ keçirilən bel hissəsi.
LİFÇİ
LİFƏLİ

Digər lüğətlərdə