LİFLƏNMƏK

qayıd. Liflə yuyunmaq, bədəninə lif sürtmək. Liflənib qurtarmaq.
LİFLƏNMƏ
LİFLİ

Digər lüğətlərdə