LİFLİ

sif. Tərkibində lif olan, liflərdən ibarət. Nazik lifli pambıq. Lifli parça. Lifli bitki.
LİFLƏNMƏK
LİFT

Digər lüğətlərdə