LİLİPUTLUQ

is. Liliput adamın xüsusiyyəti, boyca kiçiklik, balacalıq; cırtdanlıq.
LİLİPÚT
LİLLƏMƏ

Digər lüğətlərdə