LİLİPÚT

[ingilis yazıçısı Sviftin “Qulliverin səyahəti” romanındakı əfsanəvi Liliputlar ölkəsinin balacaboylu sakinlərinin adından] Qeyri-normal, kiçikboylu adam; cırtdan.
// məc. Çox kiçik həcmli şey haqqında.
LİL₂
LİLİPUTLUQ

Digər lüğətlərdə