LİLLƏMƏ

Lilləmək”dən f.is.
LİLİPUTLUQ
LİLLƏMƏK

Digər lüğətlərdə