LOQARİFMLƏMƏ

Loqarifmləmək”dən f.is.
LOQARİ́FM
LOQARİFMLƏMƏK

Digər lüğətlərdə