MÜHƏRRİK

Ərəbcə hərəkət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜHƏNDİS
MÜHƏRRİR

Значение слова в других словарях