MƏDƏNİYYƏT

\[ər. ذِ خٍٔ \]– varlığın və şüurun bütün sahələrində bəşəriyyətin predmetləşdirmə \[sərvətlər, normalar, işarə sistemləri yaradılması və s.\] və predmetsizləşdirmə mədəni irsin mənimsənilməsi\] proseslərin dialektik vəhdətindən ibarət, gerçəkliyin yenidən dəyişdirilməsinə, bəşər tarixi zənginliyinin şəxsiyyətin daxili zənginliyinə çevrilməsinə, insanın mahiyyət qüvvələrinin hər vasitə ilə aşkara çıxarılmasına və inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş sosial-mütərəqqi yaradıcı fəaliyyəti.
MƏCBURİYYƏT
MƏDƏNİYYƏT

Digər lüğətlərdə