MƏHDUDLUQ

is. Məhdud olma, müəyyən hədd-hüdud içərisində olma; məhdudiyyət.
// Azlıq, kifayətsizlik, darlıq. İmkanların məhdudluğu. Dünyagörüşünün məhdudluğu.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MƏHDUDLUQ dardüşüncəlilik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • MƏHDUDLUQ MƏHDUDLUQ – GENİŞLİK Vaxtın məhdudluğu onun əl-qolunu bağladı. Burada R.Rza sərbəst şerinin imkan genişliyi ilə özünü bir daha büruzə verir
MƏHDUDLAYICI
MƏHƏBBƏT

Digər lüğətlərdə