MAÇAMAÇ


1. zərf Marçıltı ilə, marçıltı səsi çıxararaq, marçamarçla. Maçamaç öpmək.
2. is. Bir-birini öpmə (çoxları haqqında) .
MAÇA-MAÇA
MÁDAM

Digər lüğətlərdə