MAARİFLƏNDİRİLMƏK

məch. Təlim və təhsil nəticəsində elm, bilik verilmək; mədəniləşdirilmək, savadlandırılmaq.
MAARİFLƏNDİRİLMƏ
MAARİFLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə