MAARİFPƏRVƏR

[ ər. maarif və fars. …pərvər] bax maarifçi 1-ci mənada.
Söz yox, maarifpərvərlərimizdən çoxları tapıla bilər ki, bəzi qəzetləri əvvəlinci nömrəsindən ilin axırınadək yığıb kitab bağlayırlar. C.Məmmədquluzadə.
Qəzetin naşiri Məmmədağa Şaxtaxtlı maarifpərvər, xeyirxah və mütərəqqi bir adam olmuş(dur). M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAARİFPƏRVƏR maarifpərvər bax maarifçi
MAARİFPƏRƏSTLİK
MAARİFPƏRVƏRLİK

Digər lüğətlərdə