MAARİFPƏRVƏRLİK

bax maarifçilik 1-ci mənada.
Heyf, səd heyf ki, ittifaqı pozan və ittihadın bünövrəsinə rəxnə yetirən əvvəlcə o kəslər oldu ki, maarifpərvərlik ismini üstlərinə götürüb rəyasətlik iddiasındadırlar. F.Köçərli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAARİFPƏRVƏRLİK maarifpərvərlik bax maarifçilik
MAARİFPƏRVƏR
MAAŞ

Digər lüğətlərdə