MAFRAQ

sif. Etibarsız (əşya haqqında), korlanmış, xarab olmuş.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAFRAQ kövrək — yumşaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • MAFRAQ MAFRAQ – BƏRK Ağacın budağı çox mafraqdır, tez sınacaqdır. Palıd uzunömürlü, bərk ağacdır
MAFRAC
MAFRAŞ

Digər lüğətlərdə