MAFRAC

bax məfrəş.
Bu xəbəri anam da eşidən kimi dinməz-söyləməz mafracını açdı və şeyləri bükdü, qoydu yerinə. C.Məmmədquluzadə.
Qoca kiçik qızı atdan düşürtdü və sonra ata çatılmış iki mafraşı açıb yerə saldı. S.S.Axundov.

MÁFİYA
MAFRAQ

Digər lüğətlərdə