MAHİRANƏ

zərf [ ər. mahir və fars. …anə] Məharətlə, ustalıqla, mahircəsinə. Mahiranə təsvir etmək.
MAHİR
MAHİRCƏSİNƏ

Digər lüğətlərdə