MAHİRLƏŞMƏK

f. Mahir olmaq, ustalaşmaq, məharət qazanmaq. Ovçuluqda mahirləşmək.
[Mirzə Həsən:] Uşaqlarımız əkinçilik işlərində də mahirləşirlər. Ə.Haqverdiyev.

MAHİRLƏŞMƏ
MAHİRLİK

Digər lüğətlərdə