MAKİNAÇILIQ

is. Makinaçının işi, peşəsi, yazı maşınında çapetmə sənəti. Makinaçılıq kursu.
MAKİNAÇI
MAKKARTİZM

Digər lüğətlərdə