MAKKARTİZM

is. [ xüs. is. -dən] 1950-ci illərdə ABŞ-da ifrat mürtəce siyasi cərəyan.
MAKİNAÇILIQ
MAKREL

Digər lüğətlərdə