MAN

\[alm. Man – qeyri-müəyyən şəxs əvəzliyi\] – ekzis-tensializmin əsas anlayışlarından biri; Haydegger tərəfindən elmə gətirilmişdir.
MALUL
MANDEİZM

Digər lüğətlərdə