MASKALANMA

Maskalanmaq”dan f.is.
MASKALAMAQ
MASKALANMAQ

Digər lüğətlərdə