MAXİST

[ xüs. is. -dən] Maxizm tərəfdarı.
MAX
MAXİ́ZM

Digər lüğətlərdə