MEGERA

is. [ yun. ] Qədim yunan mifologiyasında qisasçı ilahələrdən birinin adı.
MEDYE
MEH

Digər lüğətlərdə