MEHTƏRLİK

is.
1. Mehtərin işi, vəzifəsi.
[Səfərəli:] Ağa, mən sizə aşpazlıq eyləyəcəyəm, ya mehtərlik? N.Vəzirov.
Sarı, Dəmirova müraciət etdikdən sonra əmisi oğlu Qaranı göyxallı atın mehtərliyinə keçirmişdi. S.Rəhimov.

2. köhn. bax mehtərxana.
[Güldəstə:] Rüstəm bəy də nökərləri ilə mehtərliyə girib, rəiyyəti ilə atışır. Ə.Haqverdiyev.

MEHTƏRXANA
MEHVƏR

Digər lüğətlərdə