MEHVƏR

öz ətrafında fırlanan bir şeyin ortasından keçən mil, ox.
MEHTİ
MELİS

Digər lüğətlərdə