Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • MEHBALA

  "Məhbulla" adının təhrif olunmuş forması

  Tam oxu »
 • MEHBALI

  "Məhbulla" adının təhrif olunmuş forması

  Tam oxu »
 • MEHBULLA

  Möhübulla. Allahı sevən, Allaha sevgi; ilahi məhəbbət

  Tam oxu »
 • MEHDİ

  düz yol tutan (XII imam)

  Tam oxu »
 • MEHDİXAN

  bax: Mehdi və Xan

  Tam oxu »
 • MEHDİQULU

  Mehdinin (XII imam Mehdi Sahibzamanın) qulu

  Tam oxu »
 • MEHLUD

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Tam oxu »
 • MEHLUDƏ

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Tam oxu »
 • MEHMAN

  qonaq

  Tam oxu »
 • MEHMANDAR

  qonaqpərəst, qonaqsevən

  Tam oxu »
 • MEHMANƏ

  qonaq

  Tam oxu »
 • MEHMANYAR

  qonağı sevən; qonaqpərəst

  Tam oxu »
 • MEHRAB

  məsciddə namaz guşəsi

  Tam oxu »
 • MEHRAC

  islam dini əfsanəsinə görə, Məhəmməd peyğəmbərin Allahla danışmaq üçün göyə çıxması; qalxma

  Tam oxu »
 • MEHRALI

  Əli mehri, Alı sevgisi

  Tam oxu »
 • MEHRAN

  sevən, məhəbbət bəsləyən, vurulan

  Tam oxu »
 • MEHRANƏ

  sevən, məhəbbət bəsləyən, vurulan

  Tam oxu »
 • MEHRDAD

  Günəşin töhfəsi, Günəşin bəxşişi

  Tam oxu »
 • MEHRƏDDİN

  din sevgisi; din məhəbbəti; dinə olan sevgi

  Tam oxu »
 • MEHRƏLİ

  Əli mehri, Alı sevgisi

  Tam oxu »
 • MEHRULLA

  Allah məhəbbəti, Tanrı sevgisi

  Tam oxu »
 • MEHTİ

  düz yol tutan (XII imam)

  Tam oxu »
 • MEHVƏR

  öz ətrafında fırlanan bir şeyin ortasından keçən mil, ox

  Tam oxu »
 • MELİS

  Marks, Engels, Lenin və Stalin adından

  Tam oxu »
 • MEMAR

  memar, arxitektor

  Tam oxu »
 • MERAC

  islam dini əfsanəsinə görə, Məhəmməd peyğəmbərin Allahla danışmaq üçün göyə çıxması; qalxma

  Tam oxu »
 • MEVLAM

  mənim Tanrım; mənim ağam

  Tam oxu »
 • MEVLAN

  sənin Tanrın, sənin ağan

  Tam oxu »
 • MEYAR

  çəki, qiymət və saflıq dərəcəsini göstərən ölçü

  Tam oxu »
 • MEYBULLA

  Möhübulla. Allahı sevən, Allaha sevgi; ilahi məhəbbət

  Tam oxu »
 • MEYDAN

  açıq və geniş sahə

  Tam oxu »
 • MEYDANALI

  Əli meydanı

  Tam oxu »
 • MEYDANƏLİ

  Əli meydanı

  Tam oxu »
 • MEYXOŞ

  turş ilə şirin arasında orta dad; turşaşirin

  Tam oxu »
 • MEYLUD

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Tam oxu »
 • MEYLUDƏ DOĞUM

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Tam oxu »
 • MƏBUD

  ibadət edən (Allahın epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • MƏCDƏDDİN

  dinin böyüklüyü, şanı, şərəfi

  Tam oxu »
 • MƏCDİ

  böyüklük, ululuq; şan, şərəflə əlaqəli

  Tam oxu »
 • MƏCİD

  əzəmətli, görkəmli (Allahın epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • MƏCİDƏ

  əzəmətli, görkəmli (Allahın epitetlərindən biri)

  Tam oxu »
 • MƏCMƏDDİN

  dinin toplanışı, yığıncağı, qovşağı

  Tam oxu »
 • MƏCNUN

  dəli; eşqə tutulmuş, vurğun

  Tam oxu »
 • MƏCNUNƏ

  dəli; eşqə tutulmuş, vurğun

  Tam oxu »
 • MƏCRUH

  yaralanmış, yaralı

  Tam oxu »
 • MƏCRUHƏ

  yaralanmış, yaralı

  Tam oxu »
 • MƏDAXİL

  daxil olunacaq şeylər, gəlirlər; qazanc, gəlir

  Tam oxu »
 • MƏDAYİN

  Mədinə (Mədain) adının cəmi; Mədinələr, şəhərlər

  Tam oxu »
 • MƏDDAH

  mədh edən, tərifləyən

  Tam oxu »
 • MƏDƏD

  kömək, yardım, aman, imdad

  Tam oxu »