MEXANİKİLİK

is. Qeyri-şüurilik, qeyriiradilik.
MEXANİKİ
MEXANİKLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə