MİKOZ

is. [ yun. ] İnsanda və başqa canlılarda çeşidli xəstəliklər yaradan parazit göbələklərin ümumi adı.
MİKNƏT
MİKRO...

Digər lüğətlərdə