MİQDARSIZLIQ

is. Saysızlıq, hesabsızlıq, hədsizlik.
MİQDARSIZ
MİQNÁTİS

Digər lüğətlərdə