MİSMARLANMA

Mismarlanmaq”dan f.is.
MİSMARLAMAQ
MİSMARLANMAQ

Digər lüğətlərdə