MİSMARLANMAQ

məch.
1. Mismar vurulmaq; mismarla vurulub bərkidilmək; mıxlanmaq.
2. məc. Bağlanmaq.
O gündən etibarən hamamın qapısı mismarlandı, önünə zibil tökülməyə başlandı. Çəmənzəminli.

MİSMARLANMA
MİSRA

Digər lüğətlərdə