MİXƏYİ

sif. Mixək rəngində olan, mixək rənginə çalan; qəhvəyi. Mixəyi parça. Mixəyi şal.
– Dildar arvadın mixəyi sətin tumanı kürsüdən aşağı tökülüb çətir kimi qabarmışdı. Ə.Vəliyev.
Qaratel sadə mixəyi don geyib, ala-bula ləçək bağlamışdı. Ə.Əbülhəsən.

MİXƏKLİ
MİXİ

Digər lüğətlərdə