MODAÇILIQ

bax modabazlıq.
MODAÇI
MODÁL

Digər lüğətlərdə