MODÁL

[ lat. ] dilç. Modallıq ifadə edən, modallıq bildirən. Modal sözlər.
MODAÇILIQ
MODALI

Digər lüğətlərdə