MODELLƏŞDİRMƏK

f. Bir şeyin modelini hazırlamaq. Paltarı modelləşdirmək.
MODELLƏŞDİRMƏ
MODEM

Digər lüğətlərdə