MODEM

is. Hesablayıcı elektron maşının və ya abonent məntəqələrinin ikilik siqnallarının rabitə kanallarına göndərilən siqnallara və ya əksinə çevirmək üçün qurğu.
MODELLƏŞDİRMƏK
MODERÁTO

Digər lüğətlərdə