MODULLAŞDIRMA

Modullaşdırmaq”dan f.is.
MÓDUL
MODULLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə