MÓDUL

is. [ lat. ]
1. Riyaziyyatda hər hansı bir mühüm əmsalın və ya kəmiyyətin adı.
2. Bina və tikilinin hissələrini uzlaşdırmaq və ya ona mütənasiblik və ahəngdarlıq vermək üçün inşaatda və ya memarlıqda qəbul edilmiş şərti ölçü vahidi.
MODERNİ́ZM
MODULLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə