MODULLAŞDIRMAQ

f. mus. Bir tondan başqasına keçmək (musiqi səsləri haqqında).
MODULLAŞDIRMA
MOFET

Digər lüğətlərdə