MOLİBDENLİ

sif. Tərkibində molibden olan. Molibdenli polad.
MOLİBDÉN
MOLLA

Digər lüğətlərdə