MOLLAAĞA

Molla Ağa; "bizim ağamız" mənasında olan "maulana" sonralar "molla" və "müəllim" (ilk ərəb məktəblərində şagirdlərə dərs deyən şəxslərə "maulana" şəklində müraciət edərmişlər) formasına düşmüşdür.
MOLLA
MÖBİD