MOLLATÜTƏK

is. zool. Yayda su üzərində uçan qısaömürlü cücü.
MOLLASAYAQ
MOLTANI

Digər lüğətlərdə