MOLLASAYAQ

bax mollagunə.
Bu kişi mollasayaq adamdı. (Nağıl).

MOLLANÜMA
MOLLATÜTƏK

Digər lüğətlərdə