MOLYÁR

is. Bir litrində həll olunmuş maddənin bir qram molekulu olan məhlul.
MOLTANILIQ
MOLYUSK

Digər lüğətlərdə