MONOTİPÇİ

is. köhn. Monotipdə işləyən mürəttib.
MONOTİP
MONPASI

Digər lüğətlərdə